God hygiene er grunnleggende i all helsetjenste - også hos tannlegen. Gode hygieniske rutiner og godt utstyr for instrumentbehandling har derfor høyeste prioritet hos oss.