Vi utfører tannregulering for voksne med Inman Aligner der man kan rette opp f.eks. skjeve fortenner, trangstillinger m.m. Ved første besøk tas røntgen og det lages modeller av kjeven for å vurdere behandlingsbehov, muligheter og kostnader. Les mer på www.inmanaligner.com.